Fillflex fyllningsmaskin - tillbehör

- ett komplett system för alla typer av fyllningar

fyllningssystem, fyllningsmaskin, doserutrustning, dosermaskin, flexibel, enkel installation

Fillflex är ett brett system av fyllningsmaskiner för alla flytande produkter.
Till fyllningsmaskinen - som är hjärtat i systemet - väljer du pumpar, ventiler,
tillbehör m.m. så att de passar just din produkt och dina förpackningar.

fyllningssystem, fyllningsmaskin, doserutrustning, dosermaskin, flexibel, enkel installation

Matarpumpar
Vid fyllning av trögflytande produkter klarar ibland fyllningsmaskinen inte att suga upp från förrådstanken. Då används en tratt och en matarpump som kontinuerligt fyller på tratten. Med en givare, som känner av nivån i tratten, håller matarpumpen hela tiden tratten lagom fylld.

Faktablad: Fillflex matarpump.pdf (425 kB)

fyllningssystem, fyllningsmaskin, doserutrustning, dosermaskin, flexibel, enkel installation

Fillflex utloppsventiler
En av många fördelar med Fillflex-systemet är möjligheten att detaljstyra hela fyllningsförloppet. Genom att förse fyllningsmaskinen med en styrbar utloppsventil fyller Fillflex även traditionellt "svåra" medier som t.ex. skummande produkter eller produkter med fasta bitar. Dessutom blir doseringen mycket jämn, även vid högt produktionstempo.

Faktablad: Fillflex utloppsventiler.pdf

fyllningssystem, fyllningsmaskin, doserutrustning, dosermaskin, flexibel, enkel installation

Fillflex utkastare och utloppsrör
Många - fyllningstekniskt - enkla produkter går utmärkt att fylla utan styrbara fyllningsventiler. Det räcker med en utkastare och ett utloppsrör.

Faktablad: Fillflex utkastare och utloppsrör.pdf

fyllningssystem, fyllningsmaskin, doserutrustning, dosermaskin, flexibel, enkel installation

Fillflex rördelar
Vi har en stor "verktygslåda" med rör, övergångar,
anslutningar, backventiler, silar m.m. för alla tänkbara uppställningar och behov.

Faktablad: rordelar_1012.pdf (367 kB)

fyllningssystem, fyllningsmaskin, doserutrustning, dosermaskin, enkel installation

Fillflex övriga tillbehör
Här hittar du armerade slangar, specialverktyg, fyllningstrattar, startkontakter och -pedaler, hjulsatser till Fillflex Compact, bottenfyllare för skummande medier och mycket annat.

Faktablad: Fillflex övriga tillbehör.pdf